EN  |  FR

Hallo…….is dit de Doping Infolijn?

Door Bart Coumans en Rens van Kleij


Beste Bart en Rens,

Aan het eind van jullie artikel wordt steeds de Doping Infolijn genoemd. Nou heb ik momenteel geen dringende vragen, maar ik ben wel benieuwd of jullie veel vragen krijgen. Over welke onderwerpen krijgen jullie trouwens vragen en wie zitten er eigenlijk achter de Doping Infolijn?

Groet, J.K.

Beste J.K.,

Leuk dat je een vraag stelt over de Doping Infolijn. Dat stelt ons in de gelegenheid daar nu meer over te vertellen. De Doping Infolijn (0900 - 2001 000) is namelijk een speciaal servicenummer waar je sinds 2000 met al je vragen over doping terecht kunt. Vroeger kregen we de vragen gewoon bij het NeCeDo binnen, maar toen het aantal telefoontjes bleef toenemen is besloten een professionele telefoonlijn op te richten. Dit kwam de beantwoording van de vragen ten goede. Echter, nog veel sporters, sportbegeleiders etc. zijn niet bekend met dit nummer en velen weten ook niet precies wat we te bieden hebben. Redenen genoeg dus om de Doping Infolijn eens uitgebreid in de spotlight te zetten.

Waarom gestart?

De Doping Infolijn is een initiatief van het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo) en is van start gegaan in januari 2000. We hebben er nu dus drie jaar ervaring mee. De belangrijkste doelgroepen van het NeCeDo zijn 1) topsporters en 2) sporters in sportscholen en fitnesscentra. Topsporters zijn voor het NeCeDo makkelijk te bereiken via de sportbonden en sportkoepel NOC*NSF. De groep sporters in sportscholen en fitnesscentra is veel moeilijker te bereiken. Uit gesprekken en incidentele telefoontjes bleek dat er vooral bij bodybuilders en fitnessers behoefte was aan een mogelijkheid om ergens, laagdrempelig en anoniem, met vragen over doping terecht te kunnen. Het gebruik van doping is nou niet een item waar je overal mee terecht kan, integendeel zelfs. Vaak ben je voor informatie 'overgeleverd' aan medesporters en/of dealers. Natuurlijk kun je tegenwoordig ook op internet op allerlei site's terecht, maar of die informatie betrouwbaar is, kun je je afvragen. Voor een persoonlijk gesprek met deskundigen die je objectieve informatie geven bestaat eigenlijk alleen de Doping Infolijn.

Wanneer beschikbaar?

De lijn is iedere werkdag (maandag t/m vrijdag) geopend van 13.00-16.00 uur. Dus niet in het weekend en ook niet op feestdagen. In uitzonderlijke gevallen wordt de lijn ook op andere dagen gesloten. Dit wordt dan via het antwoordapparaat bekend gemaakt. Momenteel zit er één operator per dag achter de Doping Infolijn. Indien het aantal telefoontjes blijft stijgen  zal dat in de toekomst uitgebreid worden. Omdat sommige vragen complex en uitgebreid zijn vereist dit een zorgvuldig antwoord. Er bestaat dus een kans dat de lijn wel eens in gesprek kan zijn. We rekenen dan op begrip van de bellers. Mocht het in gesprek zijn, bel dan wat later terug.

Vele soorten bellers

Belden aanvankelijk alleen  bodybuilders, inmiddels bellen ook andere sporters en vindt er op grote schaal promotie plaats. We worden het meeste gebeld door bodybuilders, sporters die aan fitness en  ook steeds meer door topsporters. Daarnaast bellen ook sportbonden, coaches/trainers, scholieren die een scriptie over doping willen schrijven, partners van gebruikers, ouders en andere familieleden, huisartsen die vragen hebben en hulpverleners uit de geestelijke gezondheidszorg.

Anoniem en vertrouwelijk

Op doping en dopinggerelateerde onderwerpen heerst nog min of meer een taboe. Gelukkig wordt dit steeds minder. Niet iedereen vindt het makkelijk openlijk over doping te praten. Daarom is de Doping Infolijn geheel anoniem en vertrouwelijk. Je hoeft dus je naam niet te noemen. Bovendien is het NeCeDo een onafhankelijke en voorlichtende organisatie. Wij willen sporters zo objectief mogelijk informeren over de werking en bijwerkingen van dopinggeduide middelen. Er is dan ook absoluut geen sprake van een kliklijn. Mochten er veel vragen over bepaalde (nieuwe) middelen komen die een groot gevaar kunnen betekenen voor gebruikers, dan wordt via internet, artikelen of desnoods de landelijke pers natuurlijk wel een waarschuwing afgegeven.

Objectieve informatie

Het is, als sporter, lastig om objectieve informatie te vinden over dopinggeduide middelen en voedingssupplementen. Het NeCeDo is onafhankelijk en heeft geen winstbejag en je kunt dus objectieve informatie van ons verwachten. Onze wetenschappelijke afdeling beschikt over een groot archief met wetenschappelijke artikelen, boeken en rapporten over allerhande aspecten van doping. De afgelopen tijd wordt ook meer aandacht besteed aan (sport)voedingssupplementen, mede omdat we daar veel vragen over krijgen.

Wie zitten erachter?

Voor de Doping Infolijn bestaat een vast team van zogenaamde operators. In totaal zijn we met zes personen. Allen hebben een wetenschappelijke achtergrond, zijn zeer ervaren met het geven van voorlichting over doping aan sporters en zijn specifiek bijgeschoold om achter een servicenummer te zitten. Het merendeel van de operators sport zelf bij een sportschool of fitnesscentrum of heeft dit gedaan. Iedere maand is er onderling overleg en worden bijzondere gevallen besproken, zodat nieuwe informatie snel wordt uitgewisseld. Veel informatie is terug te vinden in ons computersysteem. Daarnaast is er een uitgebreid archief beschikbaar van boeken en andere naslagwerken dat meteen geraadpleegd kan worden. Ook zijn er lijsten van professionals en andere relevante servicenummers waar we bellers eventueel naar kunnen verwijzen. Tenslotte  beschikt het NeCeDo over een uitgebreid netwerk van organisaties en experts in zowel binnen- als buitenland waar een beroep op gedaan kan worden. Kortom, achter het antwoord zit een 'hele berg' expertise.

De statistieken

Per telefoongesprek worden diverse gegevens geregistreerd, zoals de gestelde vraag en wat de beller voor informatie of advies heeft gekregen. Aan het eind van het gesprek worden aan de beller nog enkele korte vragen gesteld, namelijk leeftijd, de provincie waar men woont en hoe men aan het nummer van de Doping Infolijn is gekomen. Op die manier krijgen we een  goed beeld van de bellers en weten we niet alleen wat er speelt, maar kunnen we ook beter inspelen op actuele zaken. Als er veel van dezelfde soort vragen binnenkomen kunnen we bijvoorbeeld een bericht plaatsen op www.eigenkracht.nl of een artikel in Sport & Fitness. In de tabel aan het eind van dit artikel kun je overigens een aantal gegevens over de Doping Infolijn terugvinden.

Veel gestelde vragen

Veel vragen die we bij de Doping Infolijn krijgen gaan over de werking en de risico's van met name anabole steroïden. Meestal gaat het om een  sporter die overweegt te gaan gebruiken en meer informatie hierover wilt. Dit kan algemene informatie zijn, maar soms  gaat het over een specifiek anabool steroïd. Ook over het nut en de werking van verschillende soorten voedingssupplementen komen vragen binnen..

Vragen die we niet kunnen beantwoorden

We kunnen niet alle vragen beantwoorden. Sowieso verstrekken we geen kuurschema's. Een reden hiervoor is dat wij mensen wel graag objectieve informatie willen verschaffen, maar dat we geen voorstanders van dopinggebruik zijn. Het verstrekken van kuurschema's werkt gebruik in de hand. Hierbij komt dat de doorgaans gebruikte doseringen ver boven de therapeutische doseringen uitstijgen en waar nooit onderzoek naar verricht wordt en zal worden. Dus daar kunnen we geen objectieve en wetenschappelijk onderbouwde informatie over geven. Bovendien zijn de spullen slechts via de illegale handel verkrijgbaar en is gebleken dat ze vaak vervalst zijn. Je weet feitelijk dus niet wat je in je handen hebt. Ook zullen we je niet aan adressen helpen waar je spullen kunt kopen, noch kun je bij ons terecht om middelen te laten testen.

Special cases

Soms komen er bijzondere en zelfs trieste vragen en verhalen binnen. Een kleine greep daaruit. Een moeder belde ons om te vragen of de zelfmoord van haar zoon iets te maken had met de anabolen die hij gebruikte. Een bodybuilder kreeg tijdens een anabolenkuur enorme pukkels over z'n gehele lijf en zat inmiddels hierdoor in de ziektewet. Een gebruiker trof regelmatig bloed in de urine aan en wilde weten hoe dat kwam. Een ander gebruikte een combinatie van speed, drie soorten AAS én medicijnen tegen psychoses en ging nog niet vooruit bij de training. Hij wilde weten of we een verklaring hadden. Ook worden we af en toe gebeld door vrouwen die agressief benaderd en soms zelfs mishandeld zijn door hun partner die anabolen gebruikt. Tevens krijgen we wel eens vragen over veterinaire middelen. Eenmaal moesten we uitleggen dat het middel dat men wilde gebruiken in de diergeneeskunde gebruikt wordt om een abortus op te wekken……...Kortom, het scala aan vragen is enorm en in vrijwel alle gevallen kunnen we de vraag beantwoorden en/of mensen verder op weg helpen.

Meer dan alleen doping

Het mag duidelijk zijn dat onze 'core-business' doping is. Maar omdat sporters vooral geïnteresseerd zijn in het behalen van hun persoonlijke doelen, zoals meer spiermassa, een mooi uiterlijk of afvallen en het niet uitmaakt hoe die doelen bereikt worden, gaan we vaak ook in op de alternatieven van dopinggebruik. Of beter gezegd, de gezonde weg om die doelen te bereiken, zoals optimale training, een slim voedingspatroon, evt. suppletie, ruime aandacht voor herstel en gemotiveerd blijven. Onze ervaring leert dat daar bijna altijd winst te boeken valt.

Andere servicenummers

Er bestaan andere servicenummers die mogelijk ook een antwoord op je vraag kunnen geven. Soms wordt door ons naar onderstaande nummers verwezen.

Geneesmiddelen Infolijn

Voor specifieke informatie over (het gebruik) van geneesmiddelen
0800 - 099 88 77; ma t/m vrij van 10-16 uur (gratis)

Drugs Infolijn

De Drugs Infolijn geeft betrouwbare informatie en adviezen over drugs en druggebruik
0900 - 1955; dag en nacht bereikbaar; zeven dagen in de week; € 10 ct/min

Voedingscentrum

Voor al je vragen over gezonde voeding, voedselveiligheid en voedselovergevoeligheid
070 - 306 88 88 op werkdagen 9 - 17 uur; normaal tarief

Laat wat van je horen!

Onthoud dat geen enkele vraag (te) gek is. Je vindt bij de Doping Infolijn altijd een luisterend oor en begrip voor je vraag. Het is belangrijk dat je je altijd goed en liefst zo volledig mogelijk laat informeren. Laat je vooral niks wijsmaken door ondeskundigen en wees op je hoede bij degenen die zelf de spullen leveren. Zij hebben belang bij de verkoop.. Jij en alleen jijzelf bepaalt of je doping gebruikt of niet. Bij het NeCeDo kun je terecht voor betrouwbare, objectieve informatie, alhoewel het NeCeDo uiteraard geen voorstander is van het gebruik van doping. Wij vertellen geen spookverhalen dat het alleen maar slecht is, maar ook geen sprookjes over snel groot en sterk worden.

Kerngegevens Doping Infolijn over 2002

Totaal aantal bellers

835 personen

Gemiddelde gespreksduur

8,7 minuten

Aantal bellers per (werk)dag

3,4 personen

Gemiddelde leeftijd beller

29 jaar

Jongste beller

13 jaar

Oudste beller

65 jaar

Percentage mannelijke bellers

69%

Percentage vrouwelijke bellers

31%

Meest gebeld vanuit provincies (top 5)

1.       Zuid-Holland (20%)

2.       Noord-Holland (19%)

3.       Noord-Brabant (18%)

4.       Gelderland (12%)

5.       Utrecht (9%)

Achtergrond bellers (top 10)

1.       Sporter (59%)

2.       Scholier/student (10%)

3.       Ouder (5%)

4.       Familie/kennis (5%)

5.       Coach/begeleider (4%)

6.       (Huis)arts (3%)

7.       Partner (3%)

8.       Andere professional (3%)

9.       Bondsbestuurder/medewerker (1%)

10.    Overig (7%)

Bekendheid Doping Infolijn via (top 5)

1.       Website NeCeDo (21%)

2.       Al eerder gebeld (13%)

3.       Tijdschrift 'Sport & Fitness' (13%)

4.       Sportbond (5%)

5.       Website LSM (4%)

Dopinggeduide middelen (top 5)

1.       Anabole steroïden (60%)

2.       Stimulantia (13%)

3.       Beta2-agonisten (6%)

4.       Pro-hormonen (5%)

5.       Corticosteroïden (4%)

Inhoud van de vragen (top 5)

1.       Werking en risico’s van middelen (29%)

2.       Dopinglijst (15%)

3.       Algemeen (11%)

4.       Wijze van gebruik (7%)

5.       (Sport)voeding (7%)

Sport & Fitness 115, maart/april, 2003