EN  |  FR

Testosteron varianten

Door Remco Tevreden en Rens van Kleij


Beste NeCeDo,

Ik ben 24 jaar en ben via fitness nu echt aan het body-building werk toe. Ik heb een keer gekuurd met Nandrolone en een keer met Stromba en qua bijwerkingen heb ik alleen last gehad van puisten. Ik train al 3½ jaar en wil echt weer eens vooruitgang boeken. Ik heb me door verschillende personen laten adviseren en twijfel tussen de middelen Masteron, Dianabol, Testoviron en Deca-durabolin. Wat kan ik het beste gebruiken en welke middelen zijn het gevaarlijkst voor de lever. Moet ik mijn training ook nog aan de kuur aanpassen ? Ik train 5 keer per week anderhalf uur en pak elke spiergroep 2 keer per week.

Arno.

Beste Arno,

Bedankt je voor brief. De vragen die jij ons voorlegt, zijn het type vragen die ons het meest gesteld worden, namelijk: "Welke anabolen kan ik het beste gebruiken?". Uiteraard zul je begrijpen dat wij geen voorstander van bollen gebruik zijn. Simpelweg omdat er geen één is waarvan je kan zeggen die is lekker, die kan je zonder ook maar enig risico gebruiken. Tegelijkertijd moeten we eerlijk zijn, en kun je niet alle anabole steroïden op één grote hoop gooien. Daarom besteden we in deze en de eerst volgende drie uitgaven van Sport & Fitness aandacht aan vier verschillende groepen van steroïden. Het toeval wil dat de vier middelen die jij noemt, elk uit een verschillende groep komen. Zo komt Masteron ®  uit de 5-alfa-DHT groep, Dianabol ®uit de groep van de C-17 gealkyleerde middelen, is Deca-Durabolin ®  een vertegenwoordiger van de 19-nor-testosteron groep en Testoviron ® een voorbeeld van een testosteron-ester. Vier groepen van steroïden die elk een specifiek karakter hebben. Ditmaal aandacht voor de testosteron-varianten, ook wel testo's genoemd, volgende keer weer een andere groep.

Orale testosteronvarianten

Omdat orale toediening van het natuurlijke testosteron nagenoeg geen effect sorteert doordat het maagdarmkanaal en de lever het volledig neutraliseren voordat het z'n werk kan doen, is men aan het testosteron molecuul gaan sleutelen om dit tegen te gaan. De eerste bewerking die zo is ontstaan is het vermaarde methyltestosteron. Door alkylering van de C-17 positie kan methyltestosteron de ontberingen van het maagdarmkanaal weerstaan, en wordt het na passage van de lever afgegeven aan het bloed. Inname resulteert al na 90 tot 120 minuten tot een fikse verhoging van de testosteronspiegel in je bloed. Ruim 2 uur later ben je de helft al weer kwijt, het is dus een kortwerkend middel. Op de keeper beschouwd behoort methyltestosteron tot de groep van de C-17 alfa gealkyleerde middelen. Het heeft ook het karakter van die groep, het is namelijk zo levertoxisch als het maar kan. Methyltesto is één van de weinige anabolen waarbij een verband is gelegd tussen het langdurig gebruik ervan en levertumor. In de reguliere geneeskunde is dit middel, evenals bijvoorbeeld Dianabol, volledig uit de gratie en 'not-done'. In het circuit heeft het, het respectabele image van junkensteroid verkregen.

Testosteron-undecanoaat

Mid jaren tachtig kwam er een tweede orale testosteron-variant op de markt, het testosteron-undecanoaat wat onder de merknamen Undestor ® en Andriol ® verkrijgbaar is. Het meest opmerkelijk verschil met zijn andere orale soortgenoot is dat undecanoaat de lever juist in het geheel niet belast. Via de lymfevaten vindt het undecanoaat zijn weg nog voor het bij de lever aankomt. De lever wordt dus geheel buiten spel gezet. Dit heeft het te danken aan zijn specifieke chemische structuur die er tevens de oorzaak van is dat het niet aromatiseert. In de reguliere geneeskunde wordt het vandaag de dag nog steeds toegepast, zij het echter in steeds mindere mate. De reden hiervoor zijn de sterke schommelingen van de testosteronspiegel in je bloed bij gebruik van bijvoorbeeld Andriol ® omdat het zo verrekte kort werkt. Om een constante verhoging van je testosteronspiegel te verkrijgen dien je het undecanoaat verspreid over de dag in te nemen. Dan nog treden er duidelijke schommelingen op. Er is immers ook een tijd van slapen. Om deze reden en omdat je het gekoeld moet bewaren, is de populariteit van het undecanoaat ook in het bodybuildingcircuit zeer gering.

Injecteerbare testosteron-esters

Een andere chemische bewerking om het natuurlijke testosteron een langere werking mee te geven is het zogeheten veresteren. Hieruit zijn de testosteron-esters ontstaan. Deze esters vertonen een zeer grote gelijkenis met het natuurlijke testosteron en vinden in het bodybuildingcircuit gretig aftrek. Met uitzondering van het undecanoaat dat we zojuist bespraken, worden alle esters geïnjecteerd waardoor de lever in grote mate ontlast wordt. Let wel in grote mate. Qua effect verschillen de esters niet veel van elkaar. Het enige onderscheid wat is aan te brengen is de werkingsduur. Dit onderscheidt de lang werkende enanthaat, cypionaat en heptylaat van het korter werkende propionaat.

Langwerkende testo-esters

De langwerkende esters worden in de reguliere geneeskunde gebruikt tegen hypogonadisme en uitgeprobeerd als mannelijk anti-conceptiemiddel. Ze blijven zo'n twee tot drie weken in het lichaam actief met een duidelijke piek kort na toediening. Qua werking is er geen onderscheid aan te brengen tussen het enanthaat en cypoinaat. Het enige verschil tussen de beide langwerkende esters is hun geografische verkrijgbaarheid. Daar waar enanthaat, zoals Delatestryl®, voor het overgrote deel in Europa wordt geproduceerd en gedistribueerd, is dat het cypionaat voor de Amerikaanse landen. Alleen  het cypionaat Testex Leo ® is zo nu en dan in Europa te verkrijgen. Enanthaat en cypionaat zijn ook bij vervalsers zeer populair. Kijk dus niet raar op als je thuis fake's hebt liggen.

Onder de naam Testosteron Heptylaat Theramex ® is er nog een derde lang werkende testosteron ester verkrijgbaar, het testosteron heptylaat. Het heeft een werkingsduur van om en nabij de 20 dagen en schijnt ietwat 'sterker' te zijn dan het enanthaat en cypionaat. Tegelijkertijd kun je er daarom donder op zeggen dat ook de specifieke testosteron-bijwerkingen die zo meteen de revue passeren er steviger in zullen hakken.

Kortwerkend testo-esters

Testosteron propionaat onderscheidt zich van de hierboven genoemde esters door een veel kortere werkingsduur. Het blijft in het lichaam zo'n twee tot drie dagen actief. Dientengevolge sta je bij gebruik ervan meerder keren per week op het toilet met een spuit in je hand. Tel hierbij op de mildere werking van het propionaat in vergelijking met de andere esters en de geringe populariteit ervan in het bodybuildingcircuit is verklaard. Iets wat zeker niet gesteld kan worden over de mengvormen.

Mengvormen

Onder mengvormen zoals Sustanon ® en Testoviron Depot ® verstaan we middelen die meerdere van de hierboven testosteron esters bevatten. Zo bevat Testoviron Depot ® de esters propionaat en enanthaat. Deze mengvormen zouden garant moeten staan voor een snelle en langdurige werking door de combinatie van het snellere propionaat met enanthaat of een ander lang werkend testosteron ester. De praktijk wijst echter uit dat het zorgt voor een zeer hoge testosteron-piek in je bloed kort na toediening omdat de pieken van het snelle propionaat en de langwerkende ester elkaar grotendeels overlappen en enorm versterken, gevolgd door een gestage daling van je testosteron spiegel die in zijn geheel is toe te schrijven aan de lang werkende ester. We bedoelen te zeggen dat het resulteert in grote ongewenste schommelingen in je testosteronspiegel.

Typische testosteron effecten

Door hun grote gelijkenis in chemische structuur en werking, kunnen er typische testosteron bijwerkingen optreden. Bijwerkingen die ook bij gebruik van andere bollen kunnen optreden, maar bij gebruik van testosteron-varianten eerder regel dan uitzondering zijn.

Aromatisering

Aromatisering is de conversie van testosteron naar oestrogeen, in een uiterste poging van het lichaam om het natuurlijk evenwicht tussen de beide hormonen te herstellen. Het enzym aromatase is hiervoor verantwoordelijk vandaar de naam "aromatiseren". Met name de pieken in de testosteronspiegel bij gebruik van de testosteron varianten, veroorzaakt een relatief sterk aromatiseringsproces. De toename van het vrouwelijk hormoon oestrogeen die hierdoor ontstaat, resulteert in meer vet krijgt (vooral op de heupen en rug) en pijn in de tepels en  een grote kans op het ontstaan van vrouwelijke borstvorming (gynaecomastie). Dit manifesteert zich in eerste instantie als een verharding onder je tepels die vervolgens in omvang toeneemt, die je getrainde borstkas op een vreselijk manier ontsiert, hetgeen alleen operatief kan worden verholpen.

Vocht

Een pufferige kop en een kneedbaar uiterlijk zijn typische kenmerken waaraan met name een notoire testosteron gebruiker te herkennen is. Door het gebruik van anabolen wordt het Natrium - Kalium evenwicht in het lichaam verstoord. Een evenwicht dat van elementair belang is voor de vochtregulatie in het lichaam. In reactie op het gebruik van anabolica gaat het lichaam extra vocht vasthouden. Een effect dat zich met name manifesteert bij het gebruik van testosteron-varianten. Deze overvloed aan vocht kan op zijn beurt weer zorgen voor een verhoging van de bloeddruk en een grotere belasting van je aanhechtingen. Ook het relatief grote massaverlies na afloop van een testo-kuur bestaat eveneens voor een zeer groot deel uit vocht.

Onderdrukking endogene productie

Mede door hun grote gelijkenis met het natuurlijke testosteron zijn de testosteron-varianten als geen ander in staat de testosteron-spiegel van je bloed te doen stijgen. Deze kunstmatige verhoging zal leiden tot een verminderde endogene (lichaamseigen) productie, hetgeen weer leidt tot een verminderde vruchtbaarheid. Bij volharding in gebruik, zet deze neerwaartse spiraal zich voort en zullen de zaadballen gaan krimpen om uiteindelijk volledig improductief te worden en de gebruiker blijvend impotent achter te laten. Voor mannen met een kinderwens zijn de testosteron-varianten absolute afraders.

Dus Arno, om terug te komen op je brief. We hopen in ieder geval duidelijk te hebben gemaakt dat anabolen meer neveneffecten kunnen hebben dan puisten alleen. De mate waarin deze effecten, die zich vaak aan het blote oog onttrekken, kunnen optreden, verschillen bij het gebruik van verschillende soorten anabolica. Het gebruik van anabolen zal echter nooit geheel gevrijwaard blijven van risico's.

Wat echter nog veel belangrijker is, is dat je kunt gebruiken wat je wilt, de anabolen zullen van jou geen kampioen maken, dat zal je zelf moeten doen. Je traint nu 3,5 jaar en hebt reeds 2 keer lopen snoepen. Een goed bedoeld advies wat we je op het hart willen drukken is om zeker nog een poos van de spullen af te blijven. Vooruitgang boeken kan ook op andere manieren. Kijk eens kritisch naar je voeding, leefstijl en training. Vaak zullen aanpassingen al voor leuke effecten zorgen. Je lichaam (lees spieren) wil ook wel eens wat anders. Persoonlijke tip: ga minder, korter en intensiever trainen en leef het leven van een echte bodybuilder!

Succes, NeCeDo

Tabel testosteronvarianten

Merknaam                                          Generieke naam

Sustanon ®                                         mengvorm
Testoviron Depot ®                             mengvorm
Testosteron Heptylaat Theramex ®     testosteron heptylaat
Undestor ®                                          testosteron undecanoaat
Andriol ®                                             testosteron undecanoaat
Methyl Testosterone ®                        methyl testosteron
Testex Leo Prolongatum ®                  testosteron cypionaat
Delatestryl®                                         testosteron enanthaat
Testosteronpropionat ®                       testosteron propionaat

Sport & Fitness 93, juli/augustus, 1999