EN  |  FR

Doping

Nederlandstalig:

Op Eigen Kracht: slanker – strakker – sterker.Naast informatie over afvallen, cardiotraining, krachttraining en voeding is er aan het eind van dit boek een hoofdstuk ‘Weet wat je slikt’. Hierin komen populaire voedingssupplementen aan bod en wordt ingegaan op diverse veel gebruikte dopinggeduide middelen. Gestart wordt met definities over wat is nu een supplement en wanneer is een middel doping? Uitgebreid wordt ingegaan op anabole steroïden, maar ook pro-hormonen van testosteron, groeihormoon en insuline komen aan bod. Naast groeibevorderaars is er ook aandacht voor bestrijders van bijwerkingen van met name anabole steroïden en diverse afslankmiddelen. In deze 2e, geheel herziene en uitgebreide editie wordt ook het ‘grijze gebied tussen supplementen en doping’ behandelt. Tot slot worden argumenten gegeven waarom je beter zonder doping - dus op eigen kracht - kunt trainen en sporten.

Drug Info. Harde feiten over doping. Het boekje Drug Info is deel 4 uit de zogenaamde Lijf, Sport & Middelen reeks van het voormalige NeCeDo (nu Dopingautoriteit). In het ruim 90 pagina’s tellende boekje wordt met name ingegaan op de vele soorten doping die gebruikt wordt in bodybuilding en fitness. Niet alleen de middelen komen aan bod, maar ook wordt informatie gegeven over de Nederlandse wet, de zwarte markt en spuitcomplicaties. Diverse soorten anabole steroïden (testosteronvarianten, de C17-gealkyleerden, de 5-alfa-DHT-middelen, de 19 nor-testosteron varianten) en hun eigenschappen passeren de revue. Ook zijn er hoofdstukken over pro-hormonen, groeihormoon, insuline, clenbuterol, synthol, bijwerkingbestrijders, stimulantia en schildklierhormoon. Het boekje blinkt uit in leesbaarheid zonder wetenschappelijke jargon.

Doping: de nuchtere feiten.Het in september 2014 verschenen boek geeft een nuchter, helder en uitgebreid overzicht van alle dopinggeduide middelen die in fitness worden gebruikt, van anabole steroiïden tot stimulantia tot experimentele medicijnen als SARM's, maar er wordt ook aandacht besteed aan wat er nog allemaal aan doping in de pijplijn zit. Over de werking en bijwerkingen van deze middelen is zo veel mogelijk relevante wetenschappelijke informatie verzameld, aangevuld met praktijkervaringen van gebruikers en kennis uit het dopingmilieu zelf. Daarbij is het accent gelegd op informatie die in het dopingcircuit nog te vaak onder de tafel geveegd wordt. Het boek heeft dan ook als subtitel 'a second opinion' meegekregen. Er is een verklarende woordenlijst en literatuurlijst voor verdere studie toegevoegd. Een onmisbaar naslagwerk voor fitnessers, instructeurs, docenten en professionals in de zorg. 

Engelstalig:

Anabolic steroids in sport and exercise (2e edition).Dit is hét wetenschappelijke standaardwerk over anabole steroïden in de sport. De eerste druk verscheen in 1993 en de tweede druk telt inmiddels zo’n kleine 500 pagina’s. Vele aspecten van anabolen komen voorbij, zoals de geschiedenis, de mate waarin ze gebruikt worden, de preventie van gebruik, de medische effecten van anabolen en hoe je gebruikers kunt behandelen, vrouwen en anabolen, psychische effecten, afhankelijkheid en verslaving, juridische aspecten hoe ze getest worden in de dopinglaboratoria en enkele sociologische aspecten. Tot slot is er een uitgebreide index waardoor opzoeken eenvoudig mogelijk is.

Performance-enhancing substances in sport and exercise.Ging het vorige boek nog enkel over anabole steroïden, in deze ‘pil’ van 374 pagina’s richten de redacteuren Bahrke en Yesalis zich op diverse dopinggeduide middelen en methoden (ook bloeddoping!) die in de sportwereld worden gebruikt. Anabole steroïden komen niet zo uitgebreid aan bod als in Yesalis (2000), maar je krijgt wel een breder zicht op diverse middelen die wetenschappelijk uiteen worden gezet. Ook enkele voedingssupplementen komen aan bod, zoals de macronutriënten, creatine, sodium bicarbonaat en diverse kruiden. Ook wordt ingegaan op de sociale drugs alcohol en cannabis. Kortom, een breed georiënteerd wetenschappelijk boek over dopingmiddelen en methoden en diverse andere gerelateerde kwesties.

Drugs in sport (5e edition; 2011). David Mottram is emeritus hoogleraar Farmacie in Liverpool en redigeerde dit 424 pagina´s tellende boek over doping in de sport. Als uitgangspunt zijn met name de diverse categorieën van de dopinglijst genomen. Maar ook de geschiedenis van het antidopingbeleid, dopingcontroles, de prevalentie van dopinggebruik en creatine komen aan bod. Er staan flink wat referenties in het boek, diverse trefwoorden die uitgelegd worden en een uitgebreide index completeert het geheel. Inmiddels is de 6e editie verschenen. 

Testosterone. Action, Deficiency, Substitution (3e edition; 2004).Androgene anabole steroïden zijn afgeleiden van het mannelijk geslachtshormoon testosteron. Testosteron is ‘the most comprehensive up-to-date source of information on testosterone and other androgens and their role in human physiology and pathology’. Het 750 pagina’s dikke boek bevat een enorme bulk aan basale en gedegen informatie en kun je het beste zien als hét standaardwerk op dit gebied. Een keur aan internationale experts licht de relatie tussen testosteron en diverse item toe. Over het effect van testosteron op je haargroei, de botten, gedrag, spierweefsel en vele andere onderwerpen. Inmiddels is de 4e editie verschenen. 

Anabolics 2009. Een zogenaamd underground steroidboek (wellicht wel hét underground steroidboek) van de Amerikaan William Llewellyn. Het is alweer de 9e editie van dit veel gebruikte referntieboek. Hoewel de titel doet suggereren dat er alleen maar informatie over anabolen in staan vind de lezer ook informatie over de meeste andere dopinggeduide middelen die in bodybuilding worden gebruikt. Hoewel het een enorm overzichtsboek en er in de diverse hoofdstukken naar zo’n 800 wetenschappelijke artikelen wordt verwezen wordt het boek toch vooral als een experienced-based boek gezien. Aan het eind zijn er 3 bijlagen. Een is een tabel met diverse middelen die wereldwijd beschikbaar zijn, twee zijn foto’s van diverse anabole middelen en de derde zijn foto’s van niet-anabole steroïden. Inmiddels is de 10e editie verschenen.